Welkom op de website van Heilige Huisjes

Heilige Huisjes

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping. Lees meer ...

De Preekstoel in Vlierbeek

Ook dit jaar krijgt ons initiatief van de preekstoel navolging in het prachtige kader van de Abdij van Vlierbeek nabij Leuven. Op vier donderdagen in juli en augustus zullen ook hier vier sprekers een antwoord geven op de vraag "Wat betekent het voor mij als ik zeg: ik ben christelijk gelovig?". Op 11 juli is dat Luc Sels, op 25 juli Kris Gelaude, op 8 augustus Luk Vanmaercke en op 22 augustus Marie Bamutese. Meer info op www.abdijvanvlierbeek.be.

Juli en augustus : De Preekstoel

Wat betekent het voor mij als ik zeg :

"Ik ben christelijk gelovig" ?

Negen sprekers nemen ons mee in hun persoon­lijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel . . .

Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten.

download de folder (pdf)
Vroege gasten kunnen vanaf 19:30 uur genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk.


[dinsdag 2 juli]
Arno Gillemot

Arno Gillemot (°1996) is theoloog en godsdienstleerkracht van opleiding en werkt als pastoraal medewerker en vertrouwenspersoon in het AZ Monica in Antwerpen. Hij gaat in op vragen als: gelovig en jong zijn in onze samenleving, is dit nog voor de hand liggend? Is er nog ruimte voor geloof en pastoraal werk in seculiere voorzieningen? Hoe ziet de toekomst eruit? En wat betekent christen zijn volgens hem?

Lees de getuigenis van Arno Gillemot
Bekijk enkele foto's

[dinsdag 9 juli]
Ingeborg Sergeant

Ingeborg Sergeant (°1966) is een dynamische 'enter-trainer' en overtuigd christen. Ze is veelzijdig actief, van meezingconcerten en opleidingen tot Dru yoga en meditatie. Met humor en geloof inspireert ze tot een gezond en vitaal leven. Als oprichtster van 'De evolutie' in Brugge, verenigt ze conventionele en alternatieve zorg. Haar inzet in TV-programma's en haar volle toewijding in elke interactie benadrukken haar respect voor elke ontmoeting, gesteund door haar christelijke waarden. 

[dinsdag 16 juli]
Chris Gastmans

Chris Gastmans (°1966) groeide op in Noorderwijk en liep school aan het Herentalse Sint-Jozefscollege. Hij is hoogleraar medische ethiek aan de KU Leuven. Centraal in zijn onderzoek staat het respect voor de menselijke persoon in de wereld van de geneeskunde. In 2021 publiceerde hij hierover het boek 'Kwetsbare waardigheid: ethiek aan het begin en einde van het leven'. In datzelfde jaar benoemde paus Franciscus hem tot vast lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.

[dinsdag 23 juli]
Réginald Moreels

Réginald Moreels (°1949), Oostends chirurg en medeoprichter van Artsen zonder Grenzen België, was senator en minister van ontwikkelingssamenwerking. Hij zette zich in voor een duurzame ontplooiing in Beni (Congo) via UNICHIR, gericht op het bouwen van een gespecialiseerd chirurgisch centrum. Zijn diepgeworteld humanisme en charisma, gevoed door zijn christelijk geloof, hebben hem brede erkenning en respect opgeleverd voor zijn toewijding aan humanitaire chirurgie.

[dinsdag 30 juli]
Mia De Schamphelaere

Mia De Schamphelaere (°1961) is juriste en heeft een politieke loopbaan achter zich. In de schokgolf van verontwaardiging om het schandaal van het kindermisbruik in de Kerk besloot ze in 2010 om als gelovige haar schaamte en verdriet om te zetten in een engagement voor de opvang van de slachtoffers. Vandaag is ze coördinator van het Gemeenschappelijk Opvangpunt voor de slachtoffers van misbruik. 2023-2024 was voor haar een bewogen Godvergeten werkjaar.

[dinsdag 6 augustus]
Sarah Desiron

Sarah Desiron (°1991) is theologe en werkt als docent rooms-katholieke godsdienst in de PXL lerarenopleiding in Hasselt. Als mama ontdekt ze God door de ogen van haar twee jonge kinderen. Geloof doorgeven verplicht haar om stil te staan bij de essentie en te zoeken naar een heldere taal die aansluit bij de leefwereld van vandaag. Ze is ervan overtuigd dat beleving een krachtige sleutel is tot geloofscommunicatie. Dat ervaart ze elke week in de oasegemeenschap van Sint-Truiden.

[dinsdag 13 augustus]
Johan Van Den Eeckhout

Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout vervulde na zijn priesterwijding in 1988 zijn legerdienst bij de paracommando’s. Intussen is hij 34 jaar aalmoezenier en nam hij deel aan vele buitenlandse operaties. Het verblijf in verre continenten, vaak in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, hebben zijn gelovige kijk verrijkt. Momenteel streeft defensie naar meer samenwerking tussen aalmoezeniersdiensten en vertegenwoordigers van het vrijzinnige humanisme. Deze dialoog biedt kansen maar betekent ook een uitdaging voor de gelovige identiteit.

[dinsdag 20 augustus]
Sofi Van Ussel

Sofi Van Ussel (°1982) gelooft in jongeren die geloven. Ze is directeur van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, mama van twee dochters en vormselcatechist in Zoersel. Ze getuigt over de hoop die jonge mensen te bieden hebben in een woelige samenleving, over de kracht van ontmoeting en over wat er in beweging kan komen wanneer je, in plaats van te praten over de jeugd van tegenwoordig, echt luistert naar jonge stemmen.

[dinsdag 27 augustus]
Jeff Suykerbuyk

Jeff Suykerbuyk werd geboren in het voormalige Zaïre als oudste zoon van een Zaïrese moeder en Belgische vader. Begin jaren 2000 studeerde hij af als arts-specialist in de volwassenenpsychiatrie en later ook als kinder- en jeugdpsychiater. Bij het verzachten van het niet-tastbare lijden van de mens in het dagelijks leven, laat hij zich mee inspireren door de christelijke tastbare liefde. Ongeacht leeftijd, geslacht, ras of geloof, de belangrijkste startdiagnose die hij stelt is die van 'mens'.De Preekstoel

Bekijk hier een overzicht van alle sprekers van de voorbije jaargangen van de Preekstoel.