Heilige Huisjes

Waar gaan wij voor?

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping.

Hoe willen wij dat doen?

De organisatie van culturele evenementen die de inhoud en rijkdom van het geloof op een verfrissende manier laten (her)ontdekken. Kunstig, creatief, speels, serieus, krachtig, spiegelend, getuigend... Het culturele patrimonium van Herentals verder ontsluiten door op geregelde tijdstippen een aanbod te voorzien dat hiermee verbonden is. Hedendaagse kunstenaars uitdagen in dialoog te treden met het christelijk geloof.

Wie zijn wij?

Heilige Huisjes is een project van het Decanaat Zuiderkempen en wordt gestuurd door een groep vrijwilligers uit Herentals en daarbuiten.

Leden van de stuurgroep:

  • Jo Beeck
  • Ludwig Cerstiaens
  • Gert De Naegel
  • Christine Huybrechts
  • Marc Nijs
  • Lieve Peeters
  • Dirk Van Kerkhoven
  • Norbert Wauters
  • Arne Willems
  • Bart Wynants

Onze visie

KUNST SPREEKT

Kunst neemt ons mee in de wereld van de kunstenaar, die uitdrukking geeft aan zijn gevoelens en verbeelding in een scheppende activiteit. Het product daarvan mogen wij bewonderen. We zeggen wel eens dat "kunst spreekt". Hoe beter we haar taal kennen, hoe beter we ze kunnen verstaan.

Een aanzienlijk deel van ons cultureel erfgoed situeert zich in een katholieke traditie. Vernieuwd inzicht in deze kerkelijke wortels helpt de hedendaagse kunstliefhebber door te dringen tot het hart van vele kunstwerken. Zo kan hij de dieperliggende taal van deze kunst leren lezen.

KUNST RAAKT

Kunst is direct gerelateerd aan levenservaringen van mensen. Aan de hand van kunst kunnen mensen emoties, gedachten en processen leren kennen en delen, collectieve denkbeelden en wereldbeelden "aanraken".

Christen zijn betekent je laten raken door de "God van Jezus". Dit kan op verschillende manieren: via de schoonheid van de schepping, oude sacramenten, ontmoetingen met goddelijke mensen enzovoort. En natuurlijk ook via kunst! Wij geloven dat kunst een uitgelezen medium is voor de hedendaagse mens om die ?God van Jezus? te kunnen ontmoeten. Niet alleen het culturele erfgoed biedt daartoe kansen, ook in de hedendaagse kunst opent zich een deur naar wie christenen hun "God" noemen.

Kunst kan een uitdrukking zijn van deze goddelijke ontmoeting, op drie manieren: door actieve kunstbeoefening, door het zintuiglijke ontvangen en ervaren en door reflectie op het kunstwerk. Wie via kunst in relatie treedt met de "God van Jezus" maakt deze relatie dieper en intenser. Denken we maar aan het meditatieve, confronterende of ontsluierende karakter van kunst.

KUNST GELOOFT

"Heilige Huisjes" wil via kunst taal geven aan geloven en ruimte tot nieuwe en verdiepende geloofsgroei.

Geloofsinitiatie

Kunst kan een aantrekkelijke en inspirerende inrijpoort zijn om kennis te maken met de inhoud van de christelijke boodschap en het kerkelijk geloof. Je wordt als het ware op ontdekkingstocht gestuurd.

Geloofsverdieping

In onze geseculariseerde maatschappij is het voor christelijk ge├źngageerde mensen steeds moeilijker om authentiek en attractief hun geloof te verkondigen. Kunst helpt ons geloof te verdiepen en te verruimen en geeft een universele, krachtige "taal".

Als wij op die manier geraakt worden door de "kunst van het geloven" kan dit kerkopbouwend werken. Wij worden als groep uitgenodigd kunstenaar te worden, taal te geven aan dat geloof. En, we worden uitgedaagd om ons in een kerk met toekomst te engageren.