De preekstoel

De preekstoel 4 juli 2023

Zuster Katharina Michiels

Zuster Katharina Michiels (59) is abdis van de trappistinnen van de Abdij O.L.Vrouw van Nazareth in Brecht. Ze studeerde pedagogische wetenschappen in Leuven en werkte 6 jaar als vrijgestelde bij VKSJ-West. In 1995 trad ze in. In de abdij werd ze novicenmeesteres en verantwoordelijke voor het zeepbedrijftje TRAPP. In 2019 werd ze abdis gekozen. Het christelijk geloof is de grond waarop ze staat en bepaalt heel haar leven. Het is haar diepste roeping om in gebed al het wel en wee van de mensheid bij God te brengen.

Lees hier de getuigenis van Zuster Katharina Michiels

enkele foto's van Zuster Katharina Michiels op de preekstoel