De preekstoel

De preekstoel 21 juli 2020

Thomas Hendrikus

Thomas Hendrikus werd geboren in 1982 in Indonesië en is missionaris van Scheut. Hij is ver­ant­woordelijke voor de relatieopbouw tussen moslims en katholieken in Antwerpen en woont samen met twee medebroeders uit Brazilië en Kameroen. Deze interna­tio­nale gemeenschap is voor hen een engagement om de Blijde Bood­schap in de lokale kerken te versterken, om bruggen te bouwen tussen mensen en om openheid en solidariteit in ver­schei­den­heid te versterken en zo tot samenwerking te komen.

enkele foto's van Thomas Hendrikus op de preekstoel