De preekstoel

De preekstoel 23 juli 2013

Roos Maes

Roos Maes Is gehuwd, moeder van twee zonen en oma van vier kleinkinderen. Ze studeerde Romaanse filologie en werkte als pastor aan de universitaire parochie van de KULeuven, als stafmedewerkster bij Broederlijk Delen, als diensthoofd in een RVT en als pastor bij KAV. In 2011 ging ze met brugpensioen. Haar leven is doorweven met engagement in kerk en samenleving. Ze is heel begaan met de plaats van de vrouw in de kerk en is eén van de bezielende krachten van de beweging "vrouw en geloof".

enkele foto's van Roos Maes op de preekstoel