De preekstoel

De preekstoel 6 juli 2010

Pater Kristiaan

Ondanks zijn 81 jaar blijft Pater Kristiaan, Kapucijn, een herder die geen 'neen' kan zeggen. Als pastoor van kermislieden en circusartiesten wil hij het evangelie naar de mensen vertalen. Zo kunnen zijn parochianen, van de Maas tot aan de Noordzee - maar ook hijzelf - de blijde boodschap beter begrijpen, en de verrassende 'franciscaanse' eenvoud ervan ontdekken. "Ik doe het veel en ik doe het graag", zegt de man zelf over zijn pastoraal dienstwerk.

enkele foto's van Pater Kristiaan op de preekstoel