De preekstoel

De preekstoel 7 juli 2020

Olivier Lins

Olivier Lins is geboren in ‘76, gehuwd en vader van twee dochters. Na het behalen van zijn diplo­ma Rechten aan de UA werkte hij 2 jaar als assistent Volkenrecht en Volkenrechtelijke Instel­lin­gen. Tot 2010 was hij substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwer­pen en van 2011 tot 2019, was hij privé­sec­re­taris en ceremoniaris van de bisschop van Antwer­pen. In 2020 werd hij rechter in de rechtbank van eerste aan­leg te Ant­wer­pen. Sinds 1999 maakt Olivier reeds deel uit van de Gemeenschap van Sant'Egidio te Antwerpen, waar zijn inzet zich heeft toegespitst op de zorg voor bejaarden, voor dak- en thuislozen en voor anders­ta­lige nieuwkomers.

Lees hier de getuigenis van Olivier Lins

enkele foto's van Olivier Lins op de preekstoel