De preekstoel

De preekstoel 17 juli 2012

Mieke Van Hecke

Na een loopbaan als juriste en huismoeder koos Mieke Van Hecke voor een politieke loopbaan. In 2004 werd ze door de Vlaamse bisschoppenconferentie benoemd tot directeur generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Voor haar engagement, zowel in de jeugdbeweging en in de politiek als in haar huidige functie, geeft ze steeds haar overtuiging als christen aan als fundament van haar denken en handelen.

enkele foto's van Mieke Van Hecke op de preekstoel