De preekstoel

De preekstoel 30 juli 2024

Mia De Schamphelaere

Mia De Schamphelaere (°1961) is juriste en heeft een politieke loopbaan achter zich. In de schokgolf van verontwaardiging om het schandaal van het kindermisbruik in de Kerk besloot ze in 2010 om als gelovige haar schaamte en verdriet om te zetten in een engagement voor de opvang van de slachtoffers. Vandaag is ze coördinator van het Gemeenschappelijk Opvangpunt voor de slachtoffers van misbruik. 2023-2024 was voor haar een bewogen Godvergeten werkjaar.