De preekstoel

De preekstoel 14 augustus 2012

Martin Otten

Martin Otten is licentiaat in de toegepaste theologie. Vroeger werkte hij als godsdienstleraar en leerlingenbegeleider in de Handelsschool en in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Momenteel doceert hij aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Het is zijn bekommernis om met zoveel mogelijk mensen, op welk niveau ook, zijn enthousiasme voor de bijbelse teksten te delen en hen op een verstaanbare manier de krachtige rijkdom van de bijbelse verhalen te laten voelen.

Lees hier de getuigenis van Martin Otten

enkele foto's van Martin Otten op de preekstoel