De preekstoel

De preekstoel 2 juli 2019

Mark Janssens

Radiomaker Mark Janssens gelooft dat schoon­heid en religie onlosma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den zijn. Esthetiek brengt ons in contact met het wezenlijke, net als goedheid. En ons geloof wordt mee gevormd door de wegen die we gaan, de men­sen die onze we­gen krui­sen en de momen­ten van grote vreugde en diep ver­driet. Een biddende moeder verrijkt ons geloof veel meer dan een kijvende ide­o­loog. Uitein­delijk komt alles goed. Dat is God!

enkele foto's van Mark Janssens op de preekstoel