De preekstoel

De preekstoel 11 augustus 2020

Katrin Ceulemans

Katrin Ceulemans werkt reeds 17 jaar aan de lerarenopleiding van UCLeuven.  Samen met de studenten vindt ze inspiratie in bijbelverhalen en andere levensbeschouwelijke bronnen om de thema’s uit het leerplan rooms-katholieke gods­dienst vorm te geven. Haar geloof wordt gevoed door het werken met de studen­ten, maar ook door dochter, zus, echtgenote, mama en vriendin te zijn. Ze vindt rust in de christelijke rituelen en het geeft haar de moge­lijkheid om te herbronnen en een klare kijk te krijgen op de verantwoor­de­lijk­heid die we kregen van de Schepper.

enkele foto's van Katrin Ceulemans op de preekstoel