De preekstoel

De preekstoel 9 juli 2019

Karlijn Demasure

Karlijn Demasure is gewezen directeur van het Internationaal centrum voor seksueel mis­bruik in de Kerk aan de Pontificia Università Grego­ri­a­na in Rome, waar ze ook professor is. Als wereldautoriteit in haar vakgebied com­­­mu­ni­ceert ze heel open en helder over de pro­blemen in de kerk en over haar femi­nistische opvattingen binnen dit instituut.

enkele foto's van Karlijn Demasure op de preekstoel