De preekstoel

De preekstoel 28 juli 2020

Julie Hendrickx

Julie Hendrickx (°1977) is als adoptiekind af­kom­stig uit India. Met veel passie en inleving schreef ze de biografie van haar tante, de be­kende missiezuster Jeanne Devos. Het boek werd ook de intri­ge­rende persoonlijke reis van een vrouw die in twee culturen thuis is. Naast een beklijvende bio­gra­fe is deze goedlachse en energieke persoon­lijk­heid ook mama en een enthou­siaste leer­kracht ge­schie­denis en godsdienst.

enkele foto's van Julie Hendrickx op de preekstoel