De preekstoel

De preekstoel 3 juli 2018

Z. Em. Jozef De Kesel

Jozef kardinaal De Kesel is doordrongen van het besef dat onze samenleving fundamenteel veranderd is. Waar we vroeger in een christelijke cultuur leefden, is die vandaag geseculariseerd en multicultureel en multireligieus geworden. Kardinaal De Kesel stelt zich de vraag naar wat dit betekent voor de Kerk, naar wat de plaats is van een godsdienst in deze veranderende context. Zijn bisschopsleuze 'Met U ben ik christen' maakt duidelijk dat hij deze zoektocht graag met ons deelt.

enkele foto's van Z. Em. Jozef De Kesel op de preekstoel