De preekstoel

De preekstoel 25 augustus 2015

Joris Vercammen

Joris Vercammen werd in 1979 tot priester gewijd voor het Bisdom Antwerpen en werkte er onder meer voor de jeugdpastoraal. In 1988 stapte hij over naar de oudkatholieke kerk van Nederland. Hij promoveerde aan de universiteit van Utrecht met een proefschrift over Kerkopbouw. In 2000 werd hij gekozen tot Aartsbisschop van Utrecht en in 2006 werd hij gekozen in het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken.

Lees hier de getuigenis van Joris Vercammen

enkele foto's van Joris Vercammen op de preekstoel