De preekstoel

De preekstoel 13 augustus 2024

Johan Van Den Eeckhout

Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout vervulde na zijn priesterwijding in 1988 zijn legerdienst bij de paracommando’s. Intussen is hij 34 jaar aalmoezenier en nam hij deel aan vele buitenlandse operaties. Het verblijf in verre continenten, vaak in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden, hebben zijn gelovige kijk verrijkt. Momenteel streeft defensie naar meer samenwerking tussen aalmoezeniersdiensten en vertegenwoordigers van het vrijzinnige humanisme. Deze dialoog biedt kansen maar betekent ook een uitdaging voor de gelovige identiteit.