De preekstoel

De preekstoel 14 juli 2015

Jef Van Hecken

Ooit was Jef Van Hecken sportschepen in Mol, maar in 2012 ruilde hij de Kempische zandgronden in voor het drukbevolkte Bangladesh, van waaruit hij tal van sociale bewegingen, gezondheidsorganisaties en vakbonden in de Aziatische regio begeleidde. Sociale bescherming en arbeidsrecht zijn twee van zijn stokpaardjes. Intussen is Jef pensioengerechtigd, maar hij straalt nog steeds deze solidaire gedrevenheid uit, en dit vanuit een sterk christelijke bewogenheid.

enkele foto's van Jef Van Hecken op de preekstoel