De preekstoel

De preekstoel 5 juli 2011

Herman Van Rompuy

Sinds 1 januari 2010 is Herman Van Rompuy permanent voorzitter van de Europese Raad, ook wel Europees president genoemd. Hij is een diepgelovig man, hij is intelligent en belezen, maar ook geestig en in staat tot zelfrelativering. Hij schrijft haiku’s en essays en in zijn dagboeken reflecteert hij graag over zijn leven.

enkele foto's van Herman Van Rompuy op de preekstoel