De preekstoel

De preekstoel 18 augustus 2020

Hans Geybels

Hans Geybels werd geboren in Geel op 2 april 1971. Hij behaalde een licentie moderne ge­schie­denis aan de KUL en studeerde ook in Oxford. Hij werd doctor in de godgeleerdheid en was gedurende vijf jaren woordvoerder van Kar­di­naal Daneels. Hans is docent aan de fa­cul­teit theo­logie van de KUL en doet onder­zoek naar de religieuze volkscultuur. Hij publiceert over reli­gieu­ze kunst en de relatie tussen kerk en media.

enkele foto's van Hans Geybels op de preekstoel