De preekstoel

De preekstoel 23 juli 2019

Griet Smaers

Advocate Griet Smaers is een Kempen­se po­litica met een onvoor­waar­delijk geloof in de christendemocratie. In het parlement streed ze onder meer voor genderquota. Als sche­pen in Geel neemt ze heel plichtsbewust haar sociale be­voegd­­heden ter harte. Hier­door zorgt ze er mee voor dat haar woon­plaats de warme reputatie van 'barmhartige stede' in ere houdt.

enkele foto's van Griet Smaers op de preekstoel