De preekstoel

De preekstoel 27 augustus 2019

Frank Judo

Frank Judo is advocaat en lid van de Hoge Raad voor Justitie. Hij koppelt zijn juridische ken­­nis aan een ragfijn taalgebruik. Zijn affi­ni­teit met de Ne­der­­land­se taal geeft hij onder meer vorm als se­cre­taris van het Algemeen Neder­lands Verbond (ANV). Deze veelzijdige spreker is te­vens histori­cus, filosoof en een door­voeld christelijk denker.

Lees hier de getuigenis van Frank Judo

enkele foto's van Frank Judo op de preekstoel