De preekstoel

De preekstoel 21 augustus 2018

Dick Wursten

Dick Wursten is protestants predikant te Antwerpen en onderwijsinspecteur. Hij beweegt zich vooral op het grensvlak tussen kerk en cultuur, waarbij hij met name muziek als bron van betekenis naar voren haalt. Hij werkt actief mee aan de Bachcantatediensten in de SintNorbertuskerk. En als het over heilige huisjes gaat: hij vindt dat men in de officiele kerk teveel focust op geloofschristenen en te weinig aandacht heeft voor de positieve inbreng van cultuurchristenen.

Lees hier de getuigenis van Dick Wursten

enkele foto's van Dick Wursten op de preekstoel