De preekstoel

De preekstoel 12 juli 2011

Claire Vanden Abbeele

Claire Vanden Abbeele is kunstenares, auteur en therapeute. Ze is de bezieler van vzw De Verbinding, een organisatie die een grote bekommernis kent voor mensen met verdriet en die ontmoetingsdagen organiseert rond rouwen en verdriet. Ze verzorgt lezingen en workshops waarin de kracht en de kwetsbaarheid van mensen centraal staan. Haar schilderijen en boeken getuigen van een verlangen naar een leven in en met het wezenlijke. Claire is een vrouw die warmte en hoop uitstraalt.

enkele foto's van Claire Vanden Abbeele op de preekstoel