De preekstoel

De preekstoel 11 augustus 2009

Agnes Pas

Als voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en thans van Broederlijk Delen draagt Agnes Pas al jaren mee het beleid in kerkelijke organisaties. Daarnaast vindt ze in haar schrijven, schilderen en beeldhouwen een uitlaatklep voor gedachten en gevoelens die ze misschien in bestuurs- en vormingswerk minder kwijt kan. Uit haar werk blijkt hoe ze gedreven bezig is met de "kern van alle dingen". In haar expressief werk duidt ze op de "ruimte voor het mysterie" die ieder mens in zijn hart meedraagt en die het samenleven van mensen doordesemt.