Welkom op de website van Heilige Huisjes

Heilige Huisjes

Heilige Huisjes stelt zich tot doel om kunst en christelijk geloof bij elkaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennismaken met het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping. Lees meer ...

14 februari 2020 : Kostbaar broos

Bénédicte Lemmelijn - Kostbaar broos

‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert al lang geleden. Ook vandaag, in een drukke en vaak lawaaierige tijd, blijken deze woorden misschien méér dan ooit waarheid. In de paradox die de titel ‘kostbaar broos’ oproept, klinkt tegelijkertijd tragiek en weer­loosheid maar ook gedurfde authenticiteit en eerlijkheid. Broosheid die zich in overgave en vertrouwen blootgeeft en appelleert aan een antwoord in tedere geborgenheid en liefdevolle herbergzaam­heid.


Op kostbaar broze wijze laat Bénédicte Lemmelijn u, in bezinning en reflectie, in luisterlied en poëzie delen in haar biddend zingen of zingend bidden …


Bénédicte Lemmelijn is professor Oude Testament aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Van haar hand versche­nen verschillende boeken voor een breed publiek, alsook recent twee dichtbundels. Daarnaast is ze columniste in het weekblad Tertio en in de tijdschriften 
Ezra (Vlaamse Bijbelstichting) en Basis (ACV-COV Basisonderwijs).

op vrijdag 14 februari 2020 om 20:00 uur
 in de Lakenhal, Grote Markt Herentals

Tickets €12 (kassa), €10 (vvk), €6 (vrijetijdspas)


reservering via storting op BE46 7310 0896 8936 met vermelding van ”Kostbaar broos” en uw naam of via Café Brigand, Bovenrij 59 te Herentals (gesloten op ma en di)

10 juni 2020 : Zonder Luther geen Bach

Dick Wursten en Willem Ceuleers - Zonder Luther geen Bach

de ontwikkeling van de kerkmuziek van Luther tot Bach
met bijzondere aandacht voor de koralen

Dominee Dick Wursten studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang predikant in Ant­werpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants gods­dienst­onderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur en is een specialist in de geschiedenis van de Reformatie en een gewaardeerd kenner van de muziek van Johann Sebastian Bach.


Dick Wursten vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de kerkmuziek in de 16de en 17de eeuw. Organist Wil­lem Ceuleers illustreert dit verhaal aan de hand van een aantal koralen die zowel qua tekst als muziek sprekend zijn, op het Verbuecken orgel van de Sint-Waldetrudis­kerk, dat dit jaar zijn 250ste verjaardag viert.


Willem Ceuleers studeerde klarinet, blokfluit, zang, cello, orgel, klavecimbel, beiaard, harmonie en contra­punt aan verschillende academies en aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel. Hij was orga­nist of kapelmeester aan verschillende kerken, waaronder de kathedraal van Brussel, en is sedert 2006 titularis-organist van de Sint-Lambertuskerk te Laken. Als organist en zanger concer­teerde hij over de ganse wereld met groepen zoals het Huelgas Ensemble. Als componist heeft hij ruim 900 composities op zijn naam staan.

op woensdag 10 juni 2020 om 20:00 uur
 in de Sint-Waldetrudiskerk in Herentals

Tickets €10 (kassa), €8 (vvk), €5 (vrijetijdspas)


reservering via storting op BE46 7310 0896 8936 met vermelding van ”Luther en Bach” en uw naam of via Café Brigand, Bovenrij 59 te Herentals (gesloten op ma en di)

De Preekstoel

Bekijk hier een overzicht van alle sprekers van de voorbije 11 jaargangen van de Preekstoel.